Общи условия

Този уебсайт (fit28.fitnesudoma.com се управлява от Про Хелт Вижън с ЕИК 205050831 с адрес на управление гр. София, ул. акад. Йордан Трифонов 8 и седалище гр. Пазарджик, ул. Плиска 9а. В целия сайт термините „ФИТ28“, „Сайта“, „ние“, „нас“ и „нашите“ се отнасят за Про Хелт Вижън ЕООД.

Когато посещавате нашия сайт и / или закупите нещо от нас, вие се ангажирате с нашата „Услуга“ и се съгласявате да бъдете обвързани от следните условия („Общи условия“), включително тези допълнителни условия и правила посочени тук и / или достъпни чрез хипервръзка. Тези Общи условия се отнасят за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и / или сътрудници на съдържание.

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия, преди да влезете или използвате нашия уебсайт. Достъпвайки или използвайки която и да е част от сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Общи условия. Ако не сте съгласни с всички условия на настоящото споразумение, тогава няма да имате право на достъп до уебсайта или да използвате каквито и да било услуги от нас. Ако тези Общи условия се считат за оферта, приемането изрично е ограничено до настоящите Общи условия.

Всички нови функции или инструменти, добавени към текущия магазин, също са предмет на Общите условия. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заменяме всяка част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и / или промени на нашия уебсайт. Ваша е отговорността периодично да проверявате тази страница за промени. Продължаващото ви използване или достъп до уебсайта след публикуването на всички промени представлява приемане на тези промени.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Съгласявайки се с настоящите Общи условия, вие заявявате, че сте навършили пълнолетие. Нямате право да използвате нашите продукти за каквато и да е незаконна или неоторизирана цел, нито можете при използването на сайта да нарушавате закони (включително, но не само закони за авторските права).

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Ние си запазваме правото да откажем услуга на всеки по някаква причина по всяко време. Разбирате, че вашето съдържание (без информация за кредитната карта) може да се прехвърля некодирано и да включва (а) предаване през различни мрежи; и (б) промени, за да се съобразят и адаптират към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги се криптира по време на прехвърляне по мрежи.
Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате някоя част от сайта, използването на Сайта или достъп до Сайта или всеки контакт на уебсайта, чрез който се предоставя Сайта, без изрично писмено разрешение от нас ,
Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или по друг начин да засягат тези Условия.

ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И СВОЙСТВО НА ИНФОРМАЦИЯТА
Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт са предоставени само за обща информация и не трябва да се разчитат или използват като единствена основа за вземане на решения, без да се консултират с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материалите в този сайт е на ваш собствен риск.
Този сайт може да съдържа стара информация. Тази информация може да не е актуална и се предоставя само за справка. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да наблюдавате промените в нашия сайт.

МОДИФИКАЦИИ НА САЙТА И ЦЕНИТЕ
Цените за нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.
Ние си запазваме правото по всяко време да променяме или преустановяваме Сайта (или която и да е част или съдържание в него) без предизвестие по всяко време.
Ние не носим отговорност пред вас или пред трета страна за каквито и да е промени, промени в цените, спиране или прекратяване на Сайта.

ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ
Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само в съответствие с нашата политика за връщане.
Положихме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че дисплеят на компютъра на монитора на всеки цвят ще бъде точен.
Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничим продажбите на нашите продукти или Услуги на всяко лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Ние си запазваме правото да ограничим количествата на всички продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продуктите или ценообразуването на продуктите подлежат на промяна по всяко време без предупреждение, по преценка на нас. Ние си запазваме правото да прекратим всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за всеки продукт или услуга, направени на този сайт, е невалидна, когато е забранена.
Не гарантираме, че качеството на продуктите, услугите, информацията или други материали, закупени или получени от вас, ще отговори на вашите очаквания или че всички грешки в Сайта ще бъдат коригирани.

МАГАЗИН И ПОРЪЧКА
(a) Описанията на продуктите в нашия онлайн магазин не представляват обвързващи оферти от страна на нас, а просто служат за целта на подаване на обвързваща оферта от вас (клиента).

(b) Можете да изпратите офертата чрез онлайн формата за поръчка, интегрирана в нашия онлайн магазин. По този начин, след като сте въвели личните си данни и като натиснете бутона за закупуване на процедурата за поръчка, вие изпращате правно обвързваща оферта на договор по отношение на стоките и / или услугите, съдържащи се в пазарската количка.

(в) Можем да приемем вашата оферта в рамките на седем дни
– чрез прехвърляне на писмено потвърждение на поръчка или потвърждение на поръчка в писмена форма (електронна поща); доколкото получаването на потвърждение на поръчката от вас е решаващо, или – като ви доставя поръчани стоки; доколкото получаването на стоки от вас е решаващо, или – като поискате да платите, след като сте направили поръчката си.
При условие, че се прилагат няколко от гореспоменатите алтернативи, договорът се сключва в момента, когато първо се появи някоя от гореспоменатите алтернативи. Ако не приемем вашата оферта в горепосочения период от време, това ще се счита за отхвърляне на офертата, в резултат на което вече не сте обвързани с изявлението си за намерение.

(d) Периодът за приемане на офертата започва в деня след като сте изпратили офертата и приключва на изтичане на седмия ден след изпращането на офертата.

(д) Съдържанието на договора ще се съхранява от нас в настоящите общи условия и ще ви бъде достъпно писмено в нашия сайт fitnesudoma.com.

(f) Можете да коригирате всички данни, въведени чрез обичайната функция на клавиатурата и мишката, преди да изпратите вашата поръчка за обвързване. Освен това, преди да изпратите поръчката, всички въведени данни ще бъдат показани в прозорец за потвърждение и могат да бъдат коригирани и тук, чрез обичайната функция на клавиатурата и мишката.

ж) Договорният език е на български
з) Обработката на поръчките и осъществяването на контакт обикновено се осъществяват чрез електронна поща и автоматизирана обработка на поръчки. Ваша отговорност е да гарантирате, че имейл адресът, който сте посочили за обработката на поръчката, е точен, така че имейлите, изпратени от нас, да могат да се получават на този адрес. По-специално, ваша отговорност е, ако се използват SPAM филтри, да гарантирате, че всички имейли, изпратени от нас или от трети страни, възложени от нас с обработката на поръчки, могат да бъдат доставени.

ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ
Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Ние можем, по собствено усмотрение, да ограничим или анулираме закупени количества на човек, на домакинство или по поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под един и същ клиентски акаунт, същата кредитна карта и / или поръчки, които използват същия адрес за фактуриране и / или доставка. В случай, че направим промяна или анулиране на поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейл и / или адрес за фактуриране / телефонен номер, предоставен в момента на извършване на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които по наше единствено решение изглежда да се правят от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.
Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупка и сметка за всички покупки, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате незабавно да актуализирате вашия акаунт и друга информация, включително вашия имейл адрес за да се свържем с вас при нужда.

ПОЛИТИКА ЗА ДОСТАВКА
Моля, вижте нашата Политика за доставка за повече информация.

ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ
Нашата политика трае 30 дни. Ако са изминали 30 дни от покупката ви, за съжаление, не можем да ви предложим възстановяване или замяна.

За да отговаряте на условията за връщане, вашият артикул трябва да бъде неизползван и в същото състояние, в което сте го получили. Тя трябва да бъде в оригиналната опаковка – неотворена.
Вие ще носите отговорност за плащането на собствените разходи за доставка за връщане на вашия артикул. Разходите за доставка не се възстановяват. Ако получите възстановяване, разходите за връщане на пратки ще бъдат приспаднати от възстановяването.
За да завършите връщането си:
– изпратете имейл с ясно посочена заявка за възстановяване на info@fitnesudoma.com . След като получим вашата заявка за възстановяване, ние даваме ясни инструкции за изпращане на стоките обратно.

Моля, не изпращайте покупката си обратно към нас по свое усмотрение.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА СУМА
След като вашето връщане бъде получено и проверено, ще ви изпратим имейл, за да ви уведомим, че сме получили върнатия артикул. Ние също ще Ви уведомим за одобрението или отхвърлянето на възстановяването.
Ако бъдете одобрени, възстановяването на сумата ще бъде обработено и в рамките на определен период от време автоматично ще бъде приложен кредит към вашата банкова сметка или първичен начин на плащане.

ЛИПСА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА СУМА
Ако все още не сте получили възстановяване, първо проверете банковата си сметка.
След това се свържете с Вашата банка, защото трансферът може да отнеме известно време, преди да бъде възстановено официално сумата. Ако сте направили всичко това и все още не сте получили възстановяването си, моля, свържете се с нас на info@fitnesudoma.com

ОПЦИОНАЛНИ РЕСУРСИ
Можем да ви предоставим достъп до ресурси и инструменти на трети страни, над които ние нито имаме контрол, нито достъп.
Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние предоставяме достъп до такива инструменти „такива, каквито са“ и „както са налични“, без никакви гаранции, представителства или условия от какъвто и да е вид и без никакво одобрение. Ние не носим никаква отговорност, произтичаща от или свързана с използването на незадължителни инструменти на трети страни.
Всяко използване от вас на незадължителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваш собствен риск и преценка и трябва да гарантирате, че сте запознати и одобрявате условията, по които инструментите се предоставят от съответния доставчик (и) на трети страни.
В бъдеще можем също така да предлагаме нови услуги и / или функции чрез уебсайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Тези нови функции и / или услуги също са предмет на настоящите Общи условия.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Моля, вижте повече подробности в политиката за поверителност.

ГРЕШКИ В САЙТА
Понякога в Сайта може да има информация, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанието на продукта, цените, промоциите, офертите, таксите за доставка на продукти, транзитните времена и наличността. Ние си запазваме правото да поправяме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако всяка информация в Сайта или на който и да е свързан уебсайт е неточна по всяко време без предварително уведомление (включително след като сте изпратили поръчката си) ,
Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информация в Сайта или на който и да е свързан уебсайт, включително без ограничение, информация за цените, освен ако не се изисква от закона. Не трябва да се приема определена дата за актуализация или опресняване, прилагана в Сайта или на който и да е свързан уебсайт, който да показва, че цялата информация в Сайта или на който и да е свързан уебсайт е променена или актуализирана.

ЗАБРАНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ
В допълнение към други забрани, посочени в Общите условия, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (а) за всякакви незаконни цели; б) да привлича други лица за извършване или участие в незаконосъобразни действия; в) да нарушава всички международни или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) да нарушава или нарушава нашите права върху интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост на други; д) да тормозят, злоупотребяват, обиждат, нараняват, клеветят, унижават, сплашват или дискриминират въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; е) да предоставя невярна или подвеждаща информация; ж) да качвате или предавате вируси или друг вид злонамерен код, който ще бъде или може да бъде използван по някакъв начин, който ще повлияе на функционалността или работата на Сайта или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; з) за събиране или проследява личната информация на другите; (и) за спам, „фишишинг“, „фарминг“ й) за всякакви нецензурни или аморални цели; или (к) да се намесва или заобикаля защитните функции на Сайта или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването на Сайта или който и да е свързан уебсайт за нарушаване на някоя от забранените употреби.

ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Ние не гарантираме че използването на нашия сайт ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.
Не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на Сайта, ще бъдат точни или надеждни.
Вие се съгласявате, че понякога може да премахнем Сайта за неопределен период от време или да анулираме Сайта по всяко време, без да Ви уведомяваме.
Изрично се съгласявате, че използването или невъзможността да използвате Сайта е на ваш собствен риск. Сайта и всички продукти и услуги, доставени ви чрез Сайта, са (с изключение на изрично посочените от нас), предоставени „както е“ и „както е на разположение“ за вашата употреба, без никакво представителство, гаранции или условия от какъвто и да е вид, изрично или подразбиращо се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия на продаваемост, продаваемо качество, годност за определена цел, трайност, заглавие и неспазване.
В никакъв случай Ние не носим отговорност за каквито и да е препоръки, здравни претенции, изявления или други съвети или информация, предоставени в уебсайта или други форми на комуникация.

РАЗДЕЛНОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
В случай, че някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия е определена като незаконосъобразна, невалидна или неприложима, тази разпоредба ще бъде приложима в най-голяма степен, разрешена от приложимото законодателство, и неизпълнимата част се счита за отделена от тези Условия на Сайта.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Задълженията и задълженията на страните, възникнали преди датата на прекратяване, преживяват прекратяването на настоящото споразумение за всички цели.
Тези Условия за ползване са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или от нас. Можете да прекратите тези Общи условия по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите Услуги или когато престанете да използвате нашия сайт.
Ако по наше решение не успеете или подозираме, че сте се провалили, да се съобразите с който и да е срок или разпоредба на настоящите Общи условия, ние също можем да прекратим настоящото споразумение по всяко време без предизвестие и вие ще останете отговорни за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; и / или съответно може да ви откаже достъп до нашите Услуги (или която и да е част от тях).

ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Настоящите Общи условия и всякакви отделни споразумения, с които Ви предоставяме Сайта, се ръководят и тълкуват в съответствие със законите на Европейския съюз и Р. България.

ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА САЙТА
Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница.
Ние си запазваме правото, по наша собствена преценка, да актуализираме, променяме или заменяме някоя част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт. Ваша е отговорността периодично да проверявате нашия уебсайт за промени. Продължаващото ви използване или достъп до нашия уебсайт или Сайта след публикуването на всякакви промени в тези Условия за ползване представлява приемане на тези промени.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА
Въпроси относно Условията за ползване могат да ни бъдат изпратени на info@fitnesudoma.com